Obrazek przedstawiający sędziego na boisku

Regulamin projektu i strony e-Transfery.org

Rejestracja

Utworzenie nowego konta w serwisie jest bezpłatne. Każdy użytkownik po dokonaniu rejestracji, otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej, podanej podczas procesu zakładania konta link oraz kod aktywacyjny. Dokonanie aktywacji jest również bezpłatne. Konto w serwisie, umożliwia użytkownikowi korzystanie z panelu. Panel użytkownika został stworzony w celu możliwości korzystania z usług własnych (testów piłkarskich) oraz usług podmiotów współpracujących z nami po dobrowolnym nawiązaniu współpracy z tymi podmiotami za pośrednictwem ofert współpracy dostępnych w panelu użytkownika (fizjoterapeuci, masażyści, szkółki piłkarskie, firmy cateringowe oraz dietetycy). Zakładając konto samodzielnie, przewidujemy jeden rodzaj konta i jest to konto przeznaczone dla zawodnika.

Zakładając konto w serwisie, użytkownik zgadza się z zapisami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz rozdziale w nim zawartym na temat RODO. Usunięcie konta oraz cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe i dokonać tego można w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Zakładając nowe konto, użytkownik zgadza się na publikacje danych wrażliwych (imię, nazwisko, wiek, rodzaj transferu) w wewnętrznym rankingu zawodników dostępnym (tylko dla osób posiadających aktywne konto) dla konta zawodników oraz podmiotów współpracujących z nami (fizjoterapeuci, masażyści, szkółki piłkarskie, firmy cateringowe oraz dietetycy).

Użytkownik wyraża zgodę na publikacje swoich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, wiek, miejscowość, województwo oraz inne po wcześniejszym wyrażeniu zgody) w celach publikacyjnych (np. artykuły - wywiady z zawodnikiem). Zgadza się również na publikacje danych profilowanych (rankingi wewnętrzne oraz na giełdzie ofert współpracujących z nami podmiotów - tylko po dobrowolnej chęci nawiązania współpracy) i możliwość używania danych personalnych w celach promocji profilu użytkownika przez Inspektora (administratora danych osobowych). W przypadku zgody zawodnika, dane udostępniane są również, pośrednikom transakcyjnym, agentom piłkarskim i skautom. Nie udostępniamy prywatnych danych naszych użytkowników w celach marketingowych zewnętrznym podmiotom, nie sprzedajemy danych osobowych ani też nie zajmujemy się udostępnianiem tych danych innym podmiotom (nie wymienionym w początkowej części regulaminu). Jedynym wyjątkiem od tej zasady, są podmioty prowadzące sprawy karne przeciwko użytkownikowi (np. sądy, prokuratura, Centralne biuro antykorupcyjne, Centralne biuro śledcze itd.).

Każdy z użytkowników ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych oraz możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych. Cofnięcie zgody, jest równoznaczne z koniecznością usunięcia konta z serwisu oraz zakończeniem współpracy. Podczas wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub prośby o usunięcie danych z serwisu, dane rachunkowe (transakcje) zostają w bazie danych do momentu wygaśnięcia konieczności trzymania dokumentów finansowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

W związku z art. 17 ust 3 lit.b i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO") nie może wykonać żądania usunięcia danych z uwagi na obowiązujące ją przepisy między innymi Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości, Dz.U.2018.395 ze zm., Ustawa z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (art.32, art.70, art.86), jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom.

Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość wysyłania wiadomości elektronicznych (e-mail) na adres podany przez użytkownika podczas zakładania konta.

Dane osobowe podawane podczas rejestracji konta przez użytkownika, są własnością osobistą użytkownika.

Administrator nie odpowiada za opisy i dane publikowane przez użytkowników serwisu. Każde zgłoszone roszczenie dotyczące nieetycznych zachowań, plagiatu lub innych działań, zostanie zweryfikowane przez administratora serwisu lub moderatora strony w celu złagodzenia lub zażegnania powstałego problemu.

Korzystanie z serwisu

Treści zawarte na stronie głównej projektu e-Transfery.org oraz wszystkie artykuły, podstrony, wewnętrzny ranking, panel użytkownika i inne moduły, nie wymagają uiszczania opłaty za korzystanie z tych treści. Niektóre treści są przeznaczone tylko dla użytkowników portalu, którzy posiadają aktywne konto w serwisie. Są to między innymi ranking wewnętrzny i panel użytkownika.

Konto zawodnika

Konto zawodnika jest przeznaczone dla każdego użytkownika zainteresowanego usługami oferowanymi w ramach projektu e-Transfery.org. Jest to bezpłatne konto, które daje dostęp do rankingów oraz modułów, dzięki którym swoje produkty i usługi są prezentowane przez współpracujące z naszym projektem podmioty (fizjoterapeuci, masażyści, szkółki piłkarskie, firmy cateringowe oraz dietetycy).

Odwiedź nas na
Ikonka przekierowująca na Fanpage projektu znajdujący się na Facebooku Ikonka przekierowująca na konto projektu znajdujące się na Instagramie Ikonka przekierowująca na kanał projektu znajdującego się na YouTube
© 2015 - 2019 e-Transfery.org. Wszystkie prawa zastrzeżone.
REGULAMIN | Polityka Prywatności